+ 1

Art Deco rozet gipsmodel, een nieuw gipsmodel is gemaakt door Zoltan, daar de oude rozet enkele jaren geleden verloren is gegaan. Het modelleren van deze rozet was complex en er werden verschillende technieken toegepast.

Een uitgebreide presentatie met meer foto's is hieronder te zien.